Verplichte rabiësvaccinatie België

Recentelijk zijn er bij de invoer van honden uit Bulgarije meerdere honden met rabiësbesmetting Nederland binnengekomen.

België heeft daarop het volgende ministerieel besluit genomen :
Frankrijk en Nederland worden geschrapt van de lijst van rabiës-vrije landen en alle honden, volwassenen en puppy's komend van deze landen moeten verplicht gevaccineerd zijn tegen rabiës alvorens ze in België mogen ingevoerd worden. Deze statuswijziging zal minimaal 6 maanden blijven bestaan.

Dit betekent dat honden jonger dan 3 maanden wel België binnen mogen, maar uitsluitend als ze gevaccineerd zijn.
Bovendien moet die vaccinatie minimaal 21 dagen geleden uitgevoerd zijn.
Indien u van plan bent om een hond naar België te exporteren houdt dan rekening met deze geldigheid van 21 dagen na eerste vaccinatie.

Van de overkoepelende dierenartsen organisatie (KNMvD) heeft de Raad van Beheer melding ontvangen dat er in Nederland alleen rabiës vaccinaties geregistreerd zijn die gegeven mogen worden vanaf een leeftijd van 12 weken.

Wanneer u een hond naar België exporteert moet u na de vaccinatie nog minimaal 21 dagen wachten, dit betekent dat u honden op zijn vroegst pas op een leeftijd van 15 weken legaal naar België kunt exporteren.

Er zijn in Nederland 4 vaccins geregistreerd voor rabiës. Het gebruik van overige vaccins is wettelijk strafbaar.

De Nederlandse registratie hebben:
- Rabisin vanaf 3 maanden
- Nobivac rabiës vanaf 3 maanden
- NOBIVAC RL vanaf 12 weken
- VANGUARD R vanaf 12 weken.

Dit is de officiële informatie vanuit de KNMvD. De Raad van Beheer is geen partij tussen fabrikanten, dierenartsen en fokkers. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw dierenarts.

Ook Finland heeft de invoereisen aangepast. De verwachting is dat dit voor meer landen zal gaan gelden.

Voor meer informatie zie ook nieuws bericht van LICG op http://www.licg.nl/55f/nieuws/niet-meer-met-jong-dier-naar-belgi-en-finland.html

Voor de invoereisen per land zie http://www.licg.nl/31D/praktisch/reizen-en-vakantie.html